Câu đối tết phật giáo

Câu đối tết phật giáo

Câu đối tết phật giáo 

 

Thiên tăng tuế nguyệt, niên tăng thọ  Xuân mãn càng khôn, phúc mãn đường” (Trời thêm tuổi mới, năm thêm thọ  Xuân khắp càn khôn, phúc khắp nhà)  "Đất nước linh thiêng chủ quyền vững Giang sơn gấm vóc một dải liền" "Xuân tha phuơng, sầu thương quê mẹ Lũ lụt nhiều,buồn bã nhớ quê cha" Tối --------- Sáng Ba --------- Mồng Mươi --------- Một Khép --------- Lỏng Cánh --------- Then Càn --------- Tạo Khôn --------- Hoá Ních --------- Mở Chặt --------- Toang Lại --------- Ra Kẻo --------- Cho Ma ------------ Thiếu Vương --------- Nữ Đưa --------- Rước Quỷ --------- Xuân Tới --------- Vào “Tối ba mươi khép cánh càn khôn, ních chặt lại kẻo Ma vương đưa quỷ tới, Sáng mồng một lỏng then tạo hóa, mở toang ra cho thiếu nữ rước Xuân vào”  ► Lộc biếc, mai vàng, xuân hạnh phúc Đời vui, sức khỏe, tết an khang ► “Tối ba mươi khép cánh càn khôn, ních chặt lại kẻo Ma vương đưa quỷ tới  Sáng mồng một lỏng then tạo hóa, mở toang ra cho thiếu nữ rước Xuân vào”  (Hồ Xuân Hương)  ► “Chiều ba mươi nợ réo tít mù, co cẳng đạp thằng bần ra cửa, Sáng mồng một rượu say túy lúy, giơ tay bồng ông Phúc vào nhà" (Nguyễn Công Trứ) ► “Tối ba mươi, giơ cẳng đụng cây nêu  Ủa ! Tết !  Sáng mồng một, vào nhà nghe lời chúc  Ồ ! Xuân !”  ► “Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh” () ► Tân niên hạnh phúc bình an tiến  Xuân nhật vinh hoa phú quý lai  (Năm mới hạnh phúc bình an đến Ngày Xuân vinh hoa phú quý về. ) ► Ðuột trời ngất một cây nêu, tối ba mươi ri là Tết  Vang đất đùng ba tiếng pháo, rạng ngày mồng một rứa cũng Xuân  (Nguyễn Công Trứ)  ► An khang phú quý thái thái bình Bách lão bá niên trường trường thọ ► Ðấp gốc cây cao, Tết đến thắp hương thơm đèn sáng, Khơi nguồn nước mát, Xuân về dâng trái ngọt hoa thơm. ► Cạn ly mừng năm qua đắc lộc Nâng cốc chúc năm mới phát tài nguon: thaivanky.tk **************************

Phước ------- Lộc Thâm ------- Cao Tự ------- Như Hải ------- SơnHạnh phúc nhiều sâu như biển của cải nhiều cao như núi
Thiên ----- XuânTăng ----- MãnTuế ----- Càn  Nguyệt ----- Khôn Nhân ----- Phúc Tăng ----- Mãn  Thọ ----- Đường Trời đất ngày gia tăng ngày tháng ví như con người mỗi năm tăng thêm tuổi thọ Mùa xuân về đầy trong Trời đất ví như hạnh phúc đầy nhà Xuân ------ Niên An ------ Thịnh Khang ------ Vượng Đức ------ Phúc Tài ------ Thọ Như ------ Vô Ý ------- Biên Mùa ------ Tân Xuân ------ Mão Sang ------ Đến Nhà ------ Hạnh Nhà ------ Phúc Vui ------ Sum Tết ------ Vầy
Chia ------ Đón Tay ------ Tân Canh------ Mão Dần -------- Về Duyên ----- Sớm Thêm ------ Thành Thắm ------ Đôi