SMS chào ngày mới cho người yêu cực đẹp

Thời gian: 12/01/2013 17:50 pm

SMS chào ngày mới cho người yêu cực đẹp|""""|""|:" *.* ":| '| ''| '| gay -"|__|.___|:'*.,.*'I""/""I:" *,* ";I 'I/I' I oi -- "I_'I I'_I' *.,.* ''"/"'/;"*,*" ; / / ui -"_./

Tin nhắn chúc mừng sinh nhật
Ngày sinh nhật ý nghĩa hơn với món quà tinh thần từ những mẫu SMS cực kute
Tải miễn phí

SMS chào ngày mới cho người yêu cực đẹp

|""""|""|:" *.* ": | '| ''| '| gay -" |__|.___|:'*.,.*' I""/""I:" *,* "; I 'I/I' I oi -- " I_'I I'_I' *.,.* ' '"/"'/;"*,*" ; / / ui -" _./ '*.,.*' '"/'"/ " *,* "; / / e? _" _./:" *.,.* "

,*""*,*""*,*""*, 2 '+,_ '+,_,+' _,+'trai "*,*"*,*" tim Cun ,*""*,*""*, Nhip '*,_ H _,*' Dap . . "*,*" ,*""*,*""*, Mai '*,_ T _,*' Yeu "*,*" Nhau . ,*"'*, Den' ,*'"*, '*,.,*' Tron '*,..,*' ,, !!/,, Doi ,, !!/,, . ,*"'*, ,*"'*, ,*"'*, '*,.,*' '*,..,*' '*,.,*' ,, !!/,,,, !!/,,,, !!/,, . _,*""*,_ I _,*""*,_ L0VE,_'*,_,*'_,Y0U _,*""*,_,*""*,_,*"'*,_

I miss y0u

Y Ye Yeu Yeu d Yeu de Yeu den Yeu den t Yeu den tr Yeu den tro Yeu den tron Yeu den tron d Yeu den tron doi

。*、★、•、☆☆*、、、5h` ☆•☆\chàO\☆☆\、*buỔi*、•\` ` *☆☆\、*•\☆\sÁng、 。 ._::_____ ★。 ☆./_______/ 。 . .|画_画|_'|☆。 ↑↑_↑↑_↑↑_↑↑_↑↑

______合_ ..*"*.*"*. /_________' "+._.+" |_|_圆__画_|'辔辔辔' 噩 ¤ 噩 chuc m0t ¤ 噩 ¤ bu0j sang 噩 ¤ 噩 t0t lanh ※°°♀●♂ 辔 辔 °°※『NgOi S☆o M☆y Man.

Chao buoi sang ? Chao mot ngay moi ___:':___ *"*.*"*. /____ __"+._,_.+" |_|__[:]__| .-|-|-|-|-|-.

("*-._ :-P _.-*") "-._ :-) _.-" . (-._ :-| _.-). Đi tâp the duc thoi em? ( ),,( )( ),( ) ( ' ; ')(' ; ' ) -( . )--( '.' )

*""+._.+""*. dep. *. I .* chua "+._.+" nay= .*""+._.+""*.thu' *. LO .*vj. "+._.+" chua bat' .*""+._.+""*. ngo *. VE YU .* k0 "+._.+" A'n tjep' nao=> ("._.)F0REVER(._.*)

                                   

0 Nhận xét

Gửi nhận xét của bạn về bài viết: SMS chào ngày mới cho người yêu cực đẹp