Những câu chúc sinh nhật dễ thương nhất bằng tiếng Anh kèm lời dịch

Những câu chúc sinh nhật dễ thương nhất bằng tiếng Anh kèm lời dịch

 

Hoping that your day will be as special as you are. Chúc ngày của em đặc biệt như em vậy.

Count your life by smiles, not tears. Sống cười tươi chứ không là nước mắt.

Count your age by friends, not years. Thêm tuổi là thêm bạn thay vì là năm.

I'm so glad you were born, because you brighten my life and fill it with joy. Anh rất vui vì em đã sinh ra trong cuộc đời, bởi vì em đã mang nhiều niềm vui sáng lạn cho anh.

May the years continue to be good to you. Happy Birthday! Chúc bạn tiếp tục sung túc, hạnh phúc và nhiều niềm vui trong cuộc sống! Chúc mừng sinh nhật nha!

You're not getting older, you're getting better. Mỗi ngày bạn càng hạnh phúc hơn

May this year bring with it all the success and fulfillment your heart desires.  Chúc năm nay  bạn sẽ hạnh phúc, sung túc và đạt được những ước mơ.