Lời chúc ngày valentine bằng tiếng Anh

Lời chúc ngày valentine bằng tiếng Anh

Lời chúc ngày valentine bằng tiếng Anh

1, The best thing here on earth is to be loved by you, 

2, Lovely greetings to Valentine's Day from someone who likes you,

3, Wishing you a happy Valentine's Day,

4, Valentine's Day is the best day to say a lovely person how much you like it. I start with you,

5, There are 3 things in my life: the time with you, the remembrance at the time with you and the joy to the coming time with you...

I wanna tell you that you are my life. I love you from bottom of my heart. I can't stay without you. You are my valentine. ==> Em muốn nói với anh rằng anh là cả cuộc đời em. Yêu anh tận sâu thẳm trong trái tim. Em ko thể thiếu anh. Anh là tình yêu của em

I just want to say that I Love You A lot and I`m Missing You...But i promise that we`ll celebrate this day with lots of love and happiness.... ==> Anh muốn nói rằng anh yêu và nhớ em rất nhiều...Nhưng anh hứa chúng ta sẽ cùng ăn mừng ngày này với thật nhiều tình yêu và hạnh phúc.

-* In your eyes, I see tomorrow...In your arm I found love..Loving you to day and always. ==> Trong mắt anh, em nhìn thấy ngày mai...Trong vòng tay của anh, em tìm thấy tình yêu. Yêu anh hôm nay và mãi mãi.

* We've been through a few hard times honey..well..I just want to let all the people to know that you are my only one..I LOVE YOU VERY MUCH. ==> Chúng ta đã cùng vượt qua những khoảng thời gian khó khăn, em yêu. Anh chỉ muốn cho tất cả mọi người biết rằng: em là duy nhất của anh...ANH YÊU EM RẤT NHIỀU.

When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me, I felt love. And after all this time, you're still the one I love. ==> Lần đầu tiên em nhìn thấy anh..em đã thấy tình yêu...Lần đầu tiên anh chạm vào em...em đã cảm nhận được tình yêu. Và sau những khoảng thời gian đó...Anh vẫn là người duy nhất em yêu.

* You are the most special person in my life and I love you from the core of my heart. You are there in me, in my thoughts and in my dreams. Without you my life loses its meanings. Even an hour without you causes pain in my heart. I wish we will never part. ==> Em là người đặc biệt trong đời đối với anh và anh yêu em tự đáy lòng. Em ở đây...trong anh, và trong những giấc mơ của anh. Thiếu em..cuộc sống của anh không còn ý nghĩa. Nếu 1 giờ thiếu em..trái tim anh sẽ đau nhói. Anh ước chúng ta sẽ không bao giờ là quá khứ.

Nothing gonna change my love for you because you are my soul... ==> Không gì có thể thay đổi được tình yêu của anh dành cho em, bởi vì em là linh hồn của anh.

* If I never met you, I wouldn't like you. If I didn't like you, I would not love you. If I didn't love you, I wouldn't miss you. But I did, I do and I will. Love you so much...kisses ==> Nếu anh không bao giờ gặp em...Anh sẽ không thích em. Nếu anh không thích em...Anh sẽ không yêu em. Nếu anh không yêu em..Anh sẽ không nhớ em. Nhưng anh đã làm...đang làm và sẽ làm. Yêu em thật nhiều...hôn em

* I Have A Heart And Its True, But Now Its Gone From Me To You. So Care For It, Just Like I Do, Because I Have No Heart And You Have Two… ==> Tôi có 1 trái tim và nó là sự thật..Nhưng giờ đây nó đã đi theo em. Hãy quan tâm đến nó như anh đã từng làm em nhé..Bởi vì anh ko có nó nữa rồi..Và em đã có cả 2.

* I love now, tomorrow and today, and if God give me the time.. I'll love you 'till the end of my life... ==> Bây h anh đã yêu em, hôm nay và ngày mai nữa, và chúa đã cho anh thời gian..Anh sẽ yêu em đến cuối cuộc đời.

* When I need friend, you are here with me. When I need help, you are here with me. When I need someone who care, You are here with me. When I need someone who love, You are here with me. When I need someone who special, you also are here with me. I miss you so much .. I love you so much ==> Khi anh cần sự giúp đỡ, em đã ở bên cạnh anh Khi anh cần 1 người để quan tâm, em cũng ở bên anh Khi anh cần 1 tình yêu, em đã đến bên anh... Khi anh cần 1 người đặc biệt với mình, em cũng đã ở bên cạnh anh Nhớ em thật nhiều... Và anh cũng yêu em thật nhiều...

* Sweeter than the candies lovellier than the red roses more huggable than soft toys that's what you're here's wishing you a sweet valentines day that's as special as you're ==> Ngọt ngào hơn những viên kẹo Đáng yêu hơn những đoá hồng Muốn ôm nhiều hơn cả những món đồ chơi mềm mại Ước mong một ngày lễ tình nhân.. Ngọt ngào như là chính em vậy

* I'm not very good with words so I'd keep it simple Wishing you a valentines day ==> Tôi vụng về trong những lời nói Hãy giữ nó 1 cách đơn gian Chúc em ngày lễ tình nhân ngọt ngào

* I wonder if you know how special you are I wonder if you know how precious you are I wonder if you know how lucky I am to have you in my life I love you so much!!!

==>Anh tự hỏi rằng nếu em biết Em đặc biệt như thế nào... Anh băn khoăn nếu em biết Em quý giá như thế nào Anh tự hỏi nếu em biết anh đã may mắn như thế nào Khi có em trong đời Anh yêu em thật nhiều...