Những lời chúc độc đáo qua SMS, YM! cho ngày Valentine

Những lời chúc độc đáo qua SMS, YM! cho ngày ValentineChưa đủ tự tin để trực tiếp “mặt đối mặt”, hoặc phải đi công tác xa, bạn vẫn có thể nhờ

Những lời tỏ tình bằng Tiếng Anh trong dịp Valentine (P2)

Cell phones can be irritating sometimes. You always have to reload, recharge every now and then. Messages are delayed. But there’’s one thing I love about it. It connects me to you!(Điện