Bạn đã chuẩn bị gì cho “Valentine Trắng” chưa?

Bạn đã chuẩn bị gì cho “Valentine Trắng” chưa?Valentine Trắng (White Day)14/3 là dịp lễ dành riêng cho con trai tặng quà đáp trả lại những bạn gái đã tặng