Lời chúc ngày quốc khánh 2-9 dành cho tất cả mọi người

Lời chúc ngày quốc khánh 2-9 dành cho tất cả mọi ngườiTôi được kể rằng, ngày 2.9.1945 là ngày Độc lập. Ngày đó, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch