Lời chúc ngày 22-12

Chúc cho những ai đã và đang làm nhiệm vụ cho dân, giúp dân sống cuộc sống hòa bình no đủ hằng ngày mạnh khỏe, có nhiều niềm vui trong công việc và hạnh

Bài viết ngày 22/12

Bài viết ngày 22/12Xin tặng bài thơ này cho một người lính - con trai "anh bộ đội" năm xưa - Thekao200 và những người đã từng mặc áo lính....ĐỒNG CHÍNhớ