Ý nghĩa những món quà vào ngày 20 tháng 10

Sắp tới ngày phụ nữ phải ko ?Các bạn boy(gỉrl) như tôi đã chuẩn bị quà cho bạn gái(trai) chưaDĩ nhiên là cũng chuẩn bị đi đâu đó, xem phim, hay 1 vòng vòng