Cách làm lọ hoa giấy tặng thầy cô nhân ngày nhà giáo Việt nam 20/11

Cách làm lọ hoa giấy tặng thầy cô nhân ngày nhà giáo Việt nam 20/11

Cách làm lọ hoa giấy tặng thầy cô nhân ngày nhà giáo Việt nam 20/11

Chuẩn bị: Dây thừng loại to, dây thừng loại nhỏ, súng bắn keo, keo nến,kéo, giỏ giấy cứng. Các bước làm: Bạn lột ruy băng làm nơ trang trí ở giỏ giấy cứng ra. Sau đó, dùng súng bắn keo đã đặt sẵn keo nến, bạn gắn đầu sợi dây thừng vào một điểm ở gần đáy giỏ rồi quấn dần dần xung quanh giỏ giấy cứng.. Quấn dây thừng xung quanh cho tới tận mép giỏ thì dùng keo gắn đầu dây lại. Khi quấn qua 2 lỗ xách thì bạn quấn bình thường. Sau đó, dùng keo gắn 4 mép xung quanh lỗ xách. Dùng kéo hoặc dao sắc cắt đi đoạn dây thừng bịt kín lỗ xách. Cách làm quai xách: Bạn có thể tết 3 hoặc tết 5, ở đây, chúng tôi giới thiệu cách xoắn dây. Bạn lấy hai đoạn dây thừng chập vào nhau. Lấy dây thừng nhỏ buộc một đầu lại. Sau đó xoắn hai dây quấn lấy nhau. Cứ mỗi đoạn lại buộc dây thừng nhỏ để cố định. Khi làm xong quai xách thì bạn gắn vào giỏ. Sản phẩm của chúng ta: