Những câu nói hay về ước mơ trong cuộc sống

Những câu nói hay về ước mơ trong cuộc sống

Cuộc đời mỗi người ai cũng có những ước mơ, hoài bão riêng. Ước mơ trở thành động lực cho sự cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ của chúng ta. Có người đã nói rằng, nếu không có ước mơ, có nghĩa là bạn đang không sống. Nếu không có ước mơ, có nghĩa là bạn đang chỉ dẫm chân tại chỗ.

Bài viết là tổng hợp của Lời chúc hay nhất những câu nói ý nghĩa, những câu nói hay nhất về ước mơ trong cuộc sống. Mời các bạn đón đọc.

#1

Study while others are sleeping; work while others are loafing; prepare while others are playing; and dream while others are wishing.

>>> Hãy học khi người khác ngủ; lao động khi người khác lười nhác; chuẩn bị khi người khác chơi bời; và có giấc mơ khi người khác chỉ ao ước.

#2

Yesterday is but a vision, and tomorrow is only a dream. But today well lived makes every yesterday a dream of happiness, and every tomorrow a dream of hope.

>>> Ngày hôm qua chỉ là cảnh mộng, và ngày mai chỉ là một giấc mơ. Nhưng ngày hôm nay sống tốt sẽ khiến mỗi ngày qua là giấc mơ hạnh phúc, và mỗi ngày mai là giấc mơ hy vọng.

#3

Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn’t do than by the ones you did do. So throw off the bowlines. Sail away from the safe harbor. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover.

>>> Hai mươi năm sau lúc này, bạn sẽ thấy thất vọng vì những điều mình không làm hơn vì những điều mình đã làm. Vậy nên hãy tháo nút dây. Hãy cho thuyền rời khỏi bến cảng an toàn. Hãy căng buồm đón gió. Tìm tòi. Ước mơ. Khám phá.

Những câu nói hay về ước mơ

Những câu nói hay về ước mơ

#4

A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality.

>>> Giấc mơ bạn mơ một mình chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ bạn mơ cùng người khác là hiện thực.

#5

Don’t part with your illusions. When they are gone, you may still exist, but you have ceased to live.

>>> Đừng rời xa ảo mộng của mình. Khi chúng không còn nữa, bạn vẫn có thể tồn tại, nhưng bạn cũng không sống nữa.

#6

You cannot be wimpy out there on the dream-seeking trail. Dare to break through barriers, to find your own path.

>>> Bạn không thể yếu đuối trên con đường theo đuổi giấc mơ. Hãy dám vượt qua các rào chắn để tìm con đường của riêng mình.

#7

Only as high as I reach can I grow, only as far as I seek can I go, only as deep as I look can I see, only as much as I dream can I be.

>>> Tôi chỉ có thể phát triển cao như những gì mà mình vươn tới, đi xa như những gì mà mình tìm kiếm, thấy sâu sắc như những gì mà mình chứng kiến, trở thành những gì mà mình ước mơ.

#8

We must look for ways to be an active force in our own lives. We must take charge of our own destinies, design a life of substance and truly begin to live our dreams.

>>> Chúng ta phải tìm cách trở thành một thế lực tích cực trong cuộc sống của mình. Chúng ta phải nắm lấy vận mệnh của chính mình, thiết kế một cuộc đời vững chắc và thực sự bắt đầu sống với giấc mơ.

Câu nói hay về theo đuổi ước mơ

Câu nói hay về theo đuổi ước mơ

#9

I have learned, that if one advances confidently in the direction of his dreams, and endeavors to live the life he has imagined, he will meet with a success unexpected in common hours.

>>> Tôi đã học được rằng nếu một người tự tin tiến bước theo hướng của giấc mơ và nỗ lực sống cuộc đời mình đã mường tượng thì anh ta sẽ bất ngờ ngặp được thành công trong những lúc bình thường.

#10

It takes someone with a vision of the possibilities to attain new levels of experience. Someone with the courage to live his dreams.

>>> Một người cần có tầm nhìn về những điều có thể để đạt được mức trải nghiệm mới. Người có lòng can đảm để sống với giấc mơ của mình.

#11

We all dream; we do not understand our dreams, yet we act as if nothing strange goes on in our sleep minds, strange at least by comparison with the logical, purposeful doings of our minds when we are awake.

>>> Tất cả chúng ta đều mơ; chúng ta không hiểu giấc mơ của mình, vậy mà chúng ta lại cư xử như thể chẳng có gì lạ lùng đang diễn ra trong đầu óc chúng ta khi ngủ, lạ lùng ít nhất khi so sánh với phương cách hoạt động lí trí và mục đích của đầu óc ta khi thức.

#12

There are two kinds of people in this world: those who are looking for a reason and those who are finding success.

Those who are looking for a reason always seeking the reasons why the work is not finished. And people who find success are always looking for reasons why the work can be completed.

>>> Có hai loại người trên thế giới này, đó là những người tìm kiếm nguyên nhân và những người đi tìm thành công.

Loại người tìm kiếm nguyên nhân luôn luôn cố tìm cho ra những nguyên nhân tại sao công việc không được hoàn thành. Còn những người đi tìm thành công luôn luôn tìm hiểu những lý do tại sao công việc có thể hoàn thành.

Câu nói hay về ước mơ hoài bão trong cuộc sống

Câu nói hay về ước mơ hoài bão trong cuộc sống

#13

Many people dream of success. Success can only be achieved through repeated failure and introspection. In fact, success represents the 1% of your work that results from 99% that is called failure.

>>> Nhiều người ước mơ được thành công. Thành công chỉ có thể đạt được qua thất bại và sự nội quan liên tục. Thật ra, thành công thể hiện 1% công việc ta làm – kết quả có được từ 99% cái gọi là thất bại.

#14

Shy person scares before the danger comes, coward person scares at the time the danger comes, brave person scares when the danger is over.

>>> Người nhút nhát khiếp sợ trước khi nguy hiểm đến, kẻ hèn nhát khiếp sợ tại thời điểm nguy hiểm xảy ra, người dũng cảm khiếp sợ khi nguy hiểm đã qua.

#15

Though you may be under a dark tree, always look for the light shining through the branches.

>>> Cho dù bạn có đang ở bên dưới một bóng cây rậm rạp, hãy luôn tìm những tia nắng xuyên qua các cành cây.

#16

When one door closes, another opens. But we often look so regretfully upon the closed door that we don’t see the one that has opened for us.

>>> Khi một cánh cửa đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng chúng ta thường nhìn cánh cửa đã đóng đầy luyến tiếc đến nỗi chúng ta không nhìn thấy cánh cửa khác đã mở ra cho chúng ta.

#17

If one dream should fall and break into a thousand pieces, never be afraid to pick one of those pieces up and begin again.

>>> Nếu một ước mơ rơi xuống và vỡ thành nghìn mảnh, đừng bao giờ ngại nhặt một trong những mảnh đó lên và bắt đầu lại.

#18

Nothing is as real as a dream. The world can change around you, but your dream will not. Responsibilities need not erase it. Duties need not obscure it. Because the dream is within you, no one can take it away.

>>> Không gì có thực như một ước mơ. Thế giới xung quanh bạn có thể thay đổi, nhưng ước mơ của bạn sẽ không thay đổi. Trách nhiệm không cần xóa nó đi. Bổn phận không cần làm nó bị lu mờ. Bởi vì ước mơ ở bên trong bạn, không ai có thể tước mất.

Hãy nuôi cho mình một ước mơ, để bản thân có động lực cố gắng mỗi ngày các bạn nhé. Lời chúc hay nhất gửi tặng các bạn những lời cảm ơn hay nhất đã quan tâm đến những chia sẻ của chúng tôi hôm nay!

Xem thêm: Những câu nói hay nhất về tuổi thanh xuân trong ngôn tình

Ngọc Liên